vie
Tin tức
Tin tức
Tin tức

Việc sử dụng máy hóa mười

January 23rd at 3:32pm

drilling qua các lỗ: Nếu cần phải khoan qua tất cả, một khối gỗnên được thêm vào dưới phôi; Nếu độ dày của phôi lớn hơn chiều dài của mũi khoan, thìnó phải được khoan từ cả hai bên của phôi. Các lỗ dài của Ndrill: Di chuyển bàn làm việc bên trái và bên phải đến vị trí mong muốn bằng cách xoay các tay cầm thức ăn dọc trên bàn. : Đối với phôi có khoảng cách lỗnhỏ, sau mỗi lỗ được khoan, tay cầm thức ăn dọc của bàn làm việc có thể được xoay để di chuyển bên trái hoặc phải bằng một khoảng cách lỗ trước khi khoan; Đối với phôi có khoảng cách lỗ lớn, báo chínên được phát hành và phôinên được chuyển đến vị trí khoan trước khi kẹp để khoan. các cạnh của các lỗ phẳng mà không bị sai lệch hoặc mùn cưa.